|  
دوشنبه 20 ارديبهشت 1400
English  |   |   | 
 
  مشخصات فردی :
        
      نام و نام خانوادگی : حسن اسدالهی
      محل کار : ساختمان اداری- طبقه دوم دفتر معاونت ‍پژوهش و فناوری      تلفن تماس :29-76301225 داخلی 2242-2241  و 76301193