|  
دوشنبه 20 ارديبهشت 1400
English  |   |   | 
 
  رئیس و کارشناسان اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات :

            رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات : میثم ایل بیگی    تلفن تماس : 29-76301225 داخلی : 2237

           کارشناسان :
                        امیر حاجی امینی   تلفن تماس : 29-76301225 داخلی : 2235
                         سعیده آقاهادی    تلفن تماس :29-76301225  داخلی : 2236
        
                                             
   آدرس محل کار : ساختمان اداری طبقه دوم  ، اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات