|  
دوشنبه 20 ارديبهشت 1400
English  |   |   | 
 
کتابخانه مرکزی واحد شامل قسمت هایی چون مخزن کتب فارسی، مخزن کتب لاتین و مرجع ، بخش اداری و همچنین سالن های مطالعه مجزا برای خواهران وبرادران است .

منابع کتابخانه :
  •  29390 جلد کتاب فارسی 
  • 6225 جلد کتاب لاتینی
  • تعداد کل کتاب موجود 35615 جلد
  • بیش از 100 عنوان نشریه تخصصی
  • 1700 عنوان cd
  • 4 عنوان روزنامه